مهندسی نرم‌افزار

20 ژوئن 2018
5173 مشاهده
مهندسی نرم‌افزار یعنی استفاده از اصول مهندسی بجا و مناسب برای تولید و ارائه محصول نرم‌افزاری با کیفیت که قابل اطمینان…