با سلام و احترام ؛ باستناد ابالغیه شماره ۹۵۰/۳۲۶۵۴ مورخ ۹۷/۰۳/۲۰ مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و مستند به بند ۲ مصوبه ۱۶۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۹۰/۱۱/۳۰ و در پیروی از تصمیمات نشست مورخ ۹۷/۲/۲۳ و ۹۷/۲/۲۹ کمیسیون موضوع ماده ۲۰ ضوابط استفاده از کانتینر، مصوبه کمیسیون موصوف در مورد متوازن سازی تعرفه هزینه دیرکرد کانتینر در پی ابلاغ سیاست های ارزی کشور، تعرفه دیرکرد، میزان سپرده غیر نقدی، حداکثر سپرده نقدی به عنوان تضمین پرداخت دیرکرد احتمالی و برگشت سالم کانتینر و مرجع نظارت بر نحوه اجراء به شرح زیر ، جهت استحضار و اجراء ابالغ میگردد.

برای اطلاعات بیشتر و دیدن اصل نامه بخشنامه به لینک زیر مراجعه نمائید:

http://otms.ir/تعرفه هزینه جدید دیرکرد عودت کانتینر و دیگرضوابط اجرائی .pdf