خدمات پشتیبانی کیا سامانه یکی از مراحل اصلی چرخه‌ی حیات محصولات و پل ارتباطی پایدار ما با مشتریان است. در کیا سامانه تلاش می‌کنیم تا بستر لازم برای استفاده‌ی کامل‌تر از راهکارها و امکانات نرم‌افزاری را برای مشتریان فراهم کنیم.

افزون ‌بر خدمات پشتیبانی فنی سیستم‌ها، با بهره‌مندی از نسخه‌های به‌روز شده‌ی نرم‌افزارهای کیا سامانه، به‌ هنگام ایجاد هرگونه تغییر در قوانین جاری و مالیاتی کشور، تنظیمات لازم برای هماهنگی با این تغییرات در سیستم‌های شما اعمال می‌شود و کارشناسان پشتیبانی ما برای پیاده‌سازی این تغییرات همراه شما هستند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته ۷ روز هفته

خدمات پشتیبانی کیا سامانه در یک نگاه

  • تحویل آخرین نسخه‌ی سیستم‌ها
  • پاسخ به نیازهای کاربردی سیستمی
  • پاسخ به نیاز آموزش‌های تکمیلی حین استفاده از سیستم‌ها
  • طراحی گزارش‌ها و فرم‌های مورد نیاز کاربران
  • مشاوره‌ی تخصصی برای استفاده‌‌ی بهتر از سیستم‌ها
  • بررسی تنظیمات پایگاه داده‌های مشتریان برای ارتقای عملکرد سیستم‌ها

خدمات پشتیبانی کیا سامانه در یک نگاه

  • تحویل آخرین نسخه‌ی سیستم‌ها
  • پاسخ به نیازهای کاربردی سیستمی
  • پاسخ به نیاز آموزش‌های تکمیلی حین استفاده از سیستم‌ها
  • طراحی گزارش‌ها و فرم‌های مورد نیاز کاربران
دانلود بروشور خدمات پشتیبانی کیا سامانه

خدمات پشتیبانی کیاسامانه یکی از مراحل اصلی چرخه‌ی حیات محصولات و پل ارتباطی پایدار ما با مشتریان است. در کیا سامانه تلاش می‌کنیم تا بستر لازم برای استفاده‌ی کامل‌تر از راهکارها و امکانات نرم‌افزاری را برای مشتریان فراهم کنیم.

افزون ‌بر خدمات پشتیبانی فنی سیستم‌ها، با بهره‌مندی از نسخه‌های به‌روز شده‌ی نرم‌افزارهای کیا سامانه، به‌ هنگام ایجاد هرگونه تغییر در قوانین جاری و مالیاتی کشور، تنظیمات لازم برای هماهنگی با این تغییرات در سیستم‌های شما اعمال می‌شود و کارشناسان پشتیبانی کیا سامانه برای پیاده‌سازی این تغییرات همراه شما هستند.

شبکه‌ی گسترده‌ی خدمات پشتیبانی کیا سامانه در ۲۲ استان کشور فعال است و با یکپارچگی زیرساخت خدمات در کیا سامانه، مشتریان در سراسر ایران از یک زیرساخت مشترک بهره می‌برند.