SLMS

سیستم (SLMS ( Shipping Line Management System   برای خطوط صاحب کانتینر و به منظور مدیریت آخرین وضعیت کانتینرهای خط کشتیرانی در بنادر مختلف جهان طراحی شده است.

به عبارتی به کمک SLMS میتوان آمار موجودی کانتینر در بنادر مختلف و در وضعیت های مختلف را مدیریت کرد. مهم ترین وضعیت های جابه جایی کانتینر در سیستم مدیریت می شوند عبارتند از:

  1. Discharge from vessel تخلیه از کشتی
  2. Delivery Order اخذ ترخیصیه
  3. Gate Out خروج از درب بندر
  4. MTRN بازگشت کانتینر خالی
  5. T.SH تحویل کانتینر به shipper
  6. Full RTN بازگشت کانتینر پر
  7. Load on vessel بارگیری کانتینر بر روی کشتی
  8. Buy new Container خرید کانتینر جدید
  9. Sell Container فروش کانتینر

خصوصیات منحصر به فرد

کاربر پسند

این نرم افزار در عین ارضای نیازهای کاربران، ظاهری ساده و قابل فهم برای تمام کاربران را داراست و کاربر با بیشترین سهولت و با کمترین اتلاف وقت میتواند به مقصودش در نرم‌افزار برسد.

ذخیره مطمئن

تنظیم نسخه پشتیبان دستی و اتوماتیک برای ذخیره مطمئن اطلاعات

سرعت و دقت

با بالاترین کیفیت طراحی و تولید نرم افزار، خیال شما را از سرعت و دقت آسوده نموده ایم.

امنیت

گروه مهندسی کیا سامانه خیال شما را از امنیت و دسترسی کاربرها آسوده میکند.

برخی از مشتریان