آدرس

تهران، مرزداران جنوبی، کوچه مهدی یکم، پلاک ۲۰۳

تلفن تماس

+۹۸ ۲۱ ۸۸۲۷۴۴۴۶

تلفن تماس

+۹۸ ۲۱ ۸۸۲۷۴۴۶۰

ارتباط مستقیم با مدیرعامل

+۹۸ ۹۱۲ ۲۱۱۶۴۷۰