آگاهی از میزان رشد و توسعه این صنعت در جهان و آشنایی با میزان وابستگی سازمان ها به آن خالی از لطف نیست، چرا که باعث می شود به صنعتی که مستقیماً در تعیین فرایند، مدل و استراتژی های تجارت شما نقش دارد، توجه و نگاه ویژه ای شود.

در بازار رقابتی امروز موثرترین و کاربردی ترین ابزاری که جهت انجام جذب مشتری به خدمت گرفته می شود، فناوری اطلاعات است. چرا که این صنعت با پتانسیل بالقوه ای که دارد نه تنها قادر به جذب مشتری است بلکه نقش بسیار مهمی در نگهداری مشتریان، تحکیم روابط مشتریان، ارائه خدمات به آنها، ایجاد کانال های توزیع خدمات و گسترش روابط دارد. همچنین در دنیای تجارت که بدون ارتباطات تقریبا هیچ امری پیش نمی رود، همکاری و ارتباط یک سازمان با شرکا و تامین کنندگان خود عاملی کلیدی در موفیقت کسب و کار محسوب  می شود. این امر بدین معنی است که فناوری اطلاعات با ارائه راههای ارتباطی جدید با عناصر ذکر شده و حذف فاصله ها باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان و هزینه و تسهیل گسترش روابط تجاری شده است.

انجام هر فعالیت منوط به استفاده از راهکارها، نرم افزار و یا نرم افزارهای کاربردی و تخصصی همان فعالیت و تبادل اطلاعات این نرم افزارها و راهکارها با سیستم های اطلاعاتی مرتبط می باشد. در نتیجه عاملی که در دسترس پذیری و ارتباط کلیه این فعالیت ها و سیستم ها را فراهم میکند، فناوری اطلاعات است.

براساس آنچه که تا کنون گفته شد، نقش غیرقابل انکار فناوری اطلاعات در دنیای تجارت محرز می گردد. چرا که رابط میان بازار و اقتصاد در جهان امروز صنعت فناوی اطلاعات  است. به بیانی دیگر تلفیق و ادغام این دو با فناوری اطلاعات باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان می شود و در دنیای تجارت “زمان یعنی پول”.

با در نظر گرفتن چنین نقش عمده ای در تجارت و همچینین در نظر گرفتن سرعت رشد و توسعه فناوری اطلاعات و وابستگی همه امور به آن، مدیریت و مشاوره فناوری اطلاعات بسیار حائز اهمیت تر خواهد بود چون انطباق با سرعت رشد فناوری اطلاعات و انتخاب مناسب ترین راهکار و ابزار مورد نیاز و استفاده بهینه در جهت پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی با کمک علم مشاوره فناوری اطلاعات میسر می شود.